Dzięki przeprowadzaniu próbnych ewakuacji możliwe jest sprawdzenie procedur oraz systemów stosowanych w konkretnych budynkach. Takie ćwiczenia pozwalają na wykrycie nieprawidłowości, dzięki czemu można w odpowiednim czasie rozwiązać zaistniały problem, który podczas pożaru danego obiektu czy też innego zagrożenia może narażać zdrowie i życie osób w nim przebywających. Systematyczne wykonywanie takich ćwiczeń kształtuje w pracownikach nawyki niezbędne podczas wystąpienia zagrożenia.

W dniu 17.06.2024 roku odbyło się szkolenie personelu naszej jednostki: „Zachowanie się w przypadku pożaru i po zarządzeniu ewakuacji”.

W części teoretycznej przypomniano procedury zachowania się personelu szpitala w przypadku pojawienia się pożaru i po zarządzeniu ewakuacji.

W części praktycznej przeprowadzono ewakuację oddziału rehabilitacji kardiologicznej, znajdującego się na ostatnim piętrze budynku głównego zgodnie z ustaleniami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanego dla tego budynku. W rolę pozorantów wcielili się pracownicy szpitala.
Ewakuację przeprowadził Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Pan Jacek Marcelewicz. Ćwiczenia, a także sprawdzenie warunków ewakuacji odbyło się z udziałem JRG PSP Kłodzko, KP Policji, Straży Miejskiej, Stacji Pogotowia Ratunkowego, Zakładowego Referenta ds. Obronnych oraz Zakładowego Inspektora Ochrony PPOŻ.

W ramach praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uruchomiono procedurę alarmowania wewnętrznego o zagrożeniu i sprawdzono poprawność postępowania osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji oraz zachowanie pracowników w trakcie ewakuacji. Dyrektor dokonał podsumowania, gdzie wysłuchano uwag przedstawicieli JRG PSP Kłodzko, Dyrekcji oraz samych pracowników. Zajęcia przebiegły bardzo sprawnie.