Program leczenia gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID- 19. Skierowanie na rehabilitację stacjonarną do Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz pierwszego kontaktu POZ, specjalista lub lekarz ze szpitala).

Na druku skierowania (zarówno na e-skierowaniu jak i na druku skierowania wystawionego ręcznie) musi widnieć zapis: Skierowanie na leczenie szpitalne, Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny.

W rozpoznaniu prosimy o umieszczenie kodu UO9 z rozszerzeniem

W uzasadnieniu prosimy umieścić zapis: wskazana REHABILITACJA STACJONARNA ŚWIADCZENIOBIORCY PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19.

Dodatkowo niezbędne jest posiadanie wyników badań:
• RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
• aktualna morfologia,
• OB,
• CRP (białko ostrej fazy),
• EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Informacja i rezerwacja terminów pobytów:

Dział Obsługi Kuracjusza tel. 74 8 661-404 wew 399
e-mail: recepcja.szur@zoz.klodzko.pl
Realizacja skierowań odbywa się według kolejności ich składania.