Polityka Ochrony Małoletnich w podmiocie leczniczym “Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku – POBIERZ

Standardy Ochrony Małoletnich – POBIERZ
Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z pacjentem małoletnim – POBIERZ
Podstawowy schemat interwencji w przypadki domniemania lub stwierdzanie krzywdzenia – POBIERZ
Schemat powiadamiania o podejrzeniu krzywdzenia dziecka obowiązujący – POBIERZ
Telefony alarmowe – POBIERZ
Ulotka – POBIERZ