Izba Przyjęć oraz Ambulatorium w Kłodzku
telefon: 74 865 12 38
Izba Przyjęć Psychiatryczna w Kłodzku
telefon: 74 865 11 21
Ambulatorium w Nowej Rudzie
telefon 74 872 40 04, 06, 08