ODDZIAŁY SZPITALNE KŁODZKO UL. SZPITALNA 1

Centrum Zdrowia Psychicznego

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Kłodzku
telefon: 74 300 0129 oraz 74 303 03 44
Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny w Nowej Rudzie
telefon: 74 300 32 22
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kłodzku
telefon: 74 300 03 34
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowej Rudzie
telefon:
74 872 47 21
Oddział Psychiatryczny Dzienny w Kłodzku
telefon: 74 303 03 44
Oddział Psychiatryczny Dzienny w Nowej Rudzie
telefon: 74 303 04 17

Oddział Psychiatryczny Zamknięty
telefon: 74 865 11 53

Poradnia Odwykowa w Kłodzku
telefon: 74 867 32 43
Poradnia Odwykowa w Nowej Rudzie
telefon: 74 872 47 21
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kłodzko
email: anestezjologia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 54
Chirurgii Ogólnej Kłodzko
email: chirurgia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 11 73
Kardiologiczny Kłodzko
email: kardiologia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 25
Medycyny Paliatywnej Kłodzko
email: medycyna.paliatywna[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 74
Neonatologiczny Kłodzko
email: neonatologia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 57
Neurologiczny z pododdziałem udarowym Kłodzko
email: neurologia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 40
Pediatryczny Kłodzko
email: pediatria[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 16
Położniczo-Ginekologiczny Kłodzko
email: ginekologiczno-polozniczy[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 45
Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia Kłodzko
email: psychiatria[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 11 25
Psychiatryczny o podstawowym stopniu zabezpieczenia Kłodzko
email: psychiatria.ogolna[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 11 53
Psychiatryczny Ogólny Kłodzko
email: psychiatria.ogolna[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 11 53
Urologiczny Kłodzko
email: urologia[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 11 22
Wewnętrzny Kłodzko
email: interna[at]zoz.klodzko.pl
telefon: 74 865 12 26
Rehabilitacja Kardiologiczna
telefon: 74 865 11 84

ODDZIAŁY SZPITALNE NOWA RUDA UL. SZPITALNA 8
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nowa Ruda
telefon: 74 872 40 04 wew. 22

ODDZIAŁY SZPITALNE KUDOWA ZDRÓJ UL ZDROJOWA 36
Uzdrowiskowy Sanatoryjny w Kudowie Zdroju
email: sanatoryjny.szur[at].zoz.klodzko.pl
telefon: 74 866 14 04