Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Pacjenta dyżur stacjonarny pełni: w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 13:00 do 14:00 w gabinecie nr 5
w budynku głównym pokoju pielęgniarki oddziałowej Izby Przyjęćoraz telefonicznie codziennie w godzinach od 13: do14:00  pod numerem telefonu 74 86 51 206. W przypadkach, kiedy pacjent nie porusza się samodzielnie lub sprawia mu to trudność, wizyta pełnomocnika ds. ochrony pacjenta może odbyć się w oddziale szpitalnym. Obowiązek zgłoszenia przez pacjenta woli kontaktu z pełnomocnikiem ciąży na ordynatorze/ kierowniku lub pielęgniarce/położnej oddziałowej. Zgłosić pod nr telefonu wew. 206. Do zadań pełnomocnika ds. ochrony praw pacjentów należy ochrona praw pacjenta  zagwarantowana w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Drogi Pacjencie jeżeli uważasz, że w naszej jednostce Twoich praw nie respektujemy świadcząc usługi medyczne możesz złożyć skargę, sugestię lub uwagi w następujący sposób: W przypadku skarg dotyczących personelu medycznego, w pierwszej kolejności należy interweniować u  bezpośredniego przełożonego tego pracownika. Są to działania najszybsze, często przynoszące zamierzony skutek.
W szpitalu:
Ordynator od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 13:00
Pielęgniarka/Położna Oddziałowa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 13:00
Pielęgniarka Przełożona od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 13:00
Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów w czwartek w godzinach 12:00 do 14:00; telefonicznie codziennie pod nr tel. 74/865 12 06
Dyrektor ds. lecznictwa w każdy wtorek w godzinach 12:00 do 13:00
W przychodni:
Kierownik od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 13:00
Pielęgniarka Przełożona od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 13:00
Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów w czwartek w godzinach 12:00 do 14:00; telefonicznie codziennie pod nr tel. 74/865 12 06
Dyrektor ds. lecznictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 do 14:00