Rzecznik Praw Pacjenta logo

Każda osoba korzystająca ze świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również osobom bliskim pacjenta- przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu *.

W sprawach związanych z pobytem w szpitalu psychiatrycznym właściwy jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

(dalej: Rzecznik)


Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w tym szpitalu jest:

DOROTA MALECHA

tel. 572 504 680 w godz. 7:00- 15.00 (w dni pracujące pon.- pt.)

e-mail: d.malecha@rpp.gov.pl

Sprawy do Rzecznika można również zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres:

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl lub na adres pocztowy:
fax: (22) 506 50 64

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

Więcej informacji dotyczących praw pacjenta można uzyskać na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www: rpp.gov.pl

a także przez kontakt z bezpłatną infolinią czynną całą dobę:

Rzecznik Praw Pacjenta – informacja dla Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 190 590 (czynna całą dobę siedem dni w tygodniu)


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
kancelaria@rpp.gov.pl
fax: (22) 506 50 64
Kontakt z komórką organizacyjną w ramach toczącej się sprawy:
Jeśli chcesz uzyskać informację o postępach w swojej sprawie, którą prowadzimy skontaktuj się z wybranym departamentem.
Otrzymasz odpowiedź mejlową lub pracownik Departamentu do Ciebie oddzwoni.

 • Departament Postępowań Wyjaśniających (DPW) – kancelaria@rpp.gov.pl

 • Departament Prawny (DPR) – kancelaria@rpp.gov.pl  

 • Departament ds. Zdrowia Psychicznego (DZP) – psychiatria@rpp.gov.pl

 Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00

 • wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00

 • środa w godzinach od 9.00 do 15.00

 • czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 • piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

Zadania Rzecznika to **:

 • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;

 • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;

 • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;

 • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Podstawa prawna:

[1] art. 10 a ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm. );

**art. 10 b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (jw.)

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.