Rzecznik Praw Pacjenta logo

Każda osoba korzystająca ze świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo to przysługuje również osobom bliskim pacjenta- przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu *.

W sprawach związanych z pobytem w szpitalu psychiatrycznym właściwy jest Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

(dalej: Rzecznik)


Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w tym szpitalu jest:

DOROTA MALECHA

tel. 572 504 680 w godz. 7:00- 15.00 (w dni pracujące pon.- pt.)

e-mail: d.malecha@rpp.gov.pl

Sprawy do Rzecznika można również zgłaszać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta na adres:

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl lub na adres pocztowy:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Więcej informacji dotyczących praw pacjenta można uzyskać na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www: rpp.gov.pl

a także przez kontakt z bezpłatną infolinią:

800-190-590

czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00

Rzecznik jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

Zadania Rzecznika to **:

  • pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem pacjenta ze szpitala psychiatrycznego;

  • wyjaśnienie lub pomoc w wyjaśnieniu ustnych i pisemnych skarg;

  • współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta;

  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Podstawa prawna:

[1] art. 10 a ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 685 ze zm. );

**art. 10 b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (jw.)

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.