Święto ustanowione na ten dzień przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku jest potrzebą zwrócenia uwagi na ludzi chorych i niedomagających. Z okazji Światowego Dnia Chorego wszystkim chorym i cierpiącym życzymy wytrwałości w znoszeniu trudów dnia codziennego, cierpliwości w pokonywaniu choroby oraz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego co wiąże się z chorobą. Życzymy Państwu jak najszybszego powrotu do zdrowia, optymizmu i niegasnącej nadziei na lepsze jutro, a także zrozumienia, wsparcia, troski i opieki ze strony najbliższych. A naszym Pacjentom, którzy z ufnością powierzyli nam swoje zdrowie i życie, pragniemy zawsze zapewniać jak najlepszą opiekę i wsparcie w trudnych chwilach dochodzenia do zdrowia.