Gruźlica jest bakteryjną chorobą infekcyjną, która nadal występuje dość powszechnie na świecie. Choroba ta wywoływana jest przez prątki gruźlicy. Częściej przypadki gruźlicy pojawiają w tzw. „krajach rozwijających się” lub też „krajach Trzeciego Świata”, jednak choroba jest także obecna w Polsce i w Europie. U znacznej większości zakażonych przebiega w sposób bezobjawowy, który może przejść w stan latentny (uśpienia). W przypadku osłabienia układu immunologicznego np. na skutek starzenia się organizmu lub w przebiegu chorób może dojść do rozwinięcia się pełnoobjawowej choroby.

Gruźlica może przybierać kilka postaci, zależnie od lokalizacji bakterii chorobotwórczych (prątków gruźlicy) w organizmie pacjenta. Najczęściej ogniska gruźlicy obecne są w płucach, jako że bakterie te mają tam najbardziej optymalne środowisko do życia. Zdarzają się jednak przypadki, że do rozwoju zmian gruźliczych dochodzi w skórze, kościach, węzłach chłonnych, mózgu lub też narządach układu moczowo-płciowego.

Jak można zachorować?

Do zakażenia prątkami gruźlicy najczęściej dochodzi drogą kropelkową, czyli poprzez wdychanie prątków gruźlicy, które wydostają się z organizmu osoby chorej podczas mówienia, kaszlu, kichania itd. Ryzyko infekcji jest tym większe, im dłuższy i bliższy był kontakt z osobą chorą.

Objawy gruźlicy

Gruźlica jest chorobą podstępną. U większości chorych objawy są mało nasilone i w wielu przypadkach chorobę rozpoznaje się zbyt późno. Szczególnie gruźlica poza płucna, obecnie bardzo rzadko występująca, często jest trudna do rozpoznania.

Objawy ogólnoustrojowe:

  • stany podgorączkowe
  • kaszel połączony z odkrztuszaniem wydzieliny
  • bóle w klatce piersiowej
  • bladość skóry
  • nocne poty
  • złe samopoczucie
  • zwiększona męczliwość
  • krwioplucie
  • utrata masy ciała, a w zaawansowanym stadium choroby – wyniszczenie.

Objawy te nie pojawiają się u wszystkich chorych.

Jakie badania diagnostyczne?

Rozpoznanie choroby tylko na podstawie objawów klinicznych w przypadku gruźlicy nie jest możliwe, ze względu na niską swoistość symptomów. Istnieje wiele chorób, których objawy mogą przypominać gruźlicę płuc.

Z tego powodu niezbędne jest wykonanie specjalistycznych testów diagnostycznych.

Obecnie dostępne są bardziej dokładne i skuteczne metody wykrywania zarówno czynnej infekcji, jak i przeciwciał poinfekcyjnych. Jednym z podstawowych badań jest posiew oraz ocena bezpośrednia plwociny pacjenta.

Jak zapobiegać?

Najważniejszym elementem profilaktyki gruźlicy jest szczepienie całej populacji. W Polsce szczepienie przeciwko gruźlicy jest jednym ze szczepień obowiązkowych, które podawane jest w pierwszych dniach życia dziecka, przed opuszczeniem oddziału porodowego. W ramach profilaktyki gruźlicy niezwykle ważna jest także szybka identyfikacja i skuteczne leczenie osób chorych, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się gruźlicy.

Źródło:

https://www.mp.pl/pacjent/pulmonologia/choroby/68756,gruzlica