W tym roku  obchody Światowego Dnia Zdrowia będą organizowane pod hasłem „Moje zdrowie, moje prawo”.

Tegoroczny temat przypomina nam, że każdy człowiek ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości mieszkań, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji.

Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje Zdrowie jako stan pełnego, dobrego samopoczucia

fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności.

Na nasze zdrowie mają wpływ następujące czynniki:

  • czynniki z obszaru zachowań i stylu życia, mające 53% wpływ na zdrowie człowieka. (aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, nawodnienie organizmu, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sen, stosowanie używek, zachowania seksualne oraz zdrowe nawyki związane z profilaktyką zdrowia)
  • czynniki z obszaru środowiska życia, mające 21% wpływ na zdrowie człowieka.
    (czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne)
  • czynniki z obszaru biologii i genetyki, mające 16% wpływ na zdrowie człowieka. (uwarunkowania genetyczne, płeć)
  • czynniki z obszaru organizacji systemu ochrony zdrowia, mające 10% wpływ na zdrowie człowieka. (struktura, organizacja, jakość, funkcjonowanie i dostępność do świadczeń medycznych)

Zadbaj o swoje zdrowie:

Odżywiaj się zdrowo!

Zadbaj o aktywność fizyczną!

Pamiętaj o badaniach profilaktycznych!

Pamiętaj, zdrowie to Twój największy skarb.