Przyjęcie dwóch nowych ambulansów

W dniu 15.023.2023 r w Szpitalu w Kłodzku odbyło się przekazanie dwóch nowoczesnych ambulansów medycznych marki Mercedes- Benz Sprinter za sumę 1.218.000 zł.

Zakup ambulansów nastąpił ze środków pochodzących z dofinansowania urzędu Wojewody Dolnośląskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.154.000 zł, pozostałe środki w kwocie 64.000.00 zł pochodzą z budżetu ZOZ-u w Kłodzku. Ambulanse te dostosowane są do poruszania się w terenie górskim, jeden z nich posiada napęd na 4 koła. Jeden z ambulansów trafił do podstacji pogotowia w Bystrzycy Kłodzkiej, natomiast drugi do podstacji pogotowia w Nowej Rudzie. Obydwa samochody wyposażone są w specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do działań ratujących zdrowie i życie ludzkie. W przekazaniu ambulansów uczestniczył W-ce Minister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, senator Aleksander Szwed, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Członkowie Zarządu Powiatu, Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko, Burmistrz Miasta Nowa Ruda Tomasz Kiliński, Tadeusz Zieliński- Sekretarz Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Dyrekcja ZOZ w Kłodzku oraz inni.