Centrum Zdrowia Psychicznego Powiatu Kłodzkiego jest instytucją mającą na celu objęcia kompleksową opieką psychiatryczną dorosłą ludność naszego powiatu. W ramach Centrum mogą Państwo liczyć na możliwość objęcia opieką przez różnych specjalistów – w tym przez psychiatrę, psychoterapeutę, psychologa. Pomoc można uzyskać poprzez bogaty i ciągle poszerzany wachlarze oddziaływań – leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Opieki Środowiskowej, Oddziałach Dziennych, Oddziale Psychiatrii Ogólnej.