Próbna ewakuacja w ZOZ Kłodzko

Praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku przy ul. Szpitalnej

Realizując obowiązek określony w § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.). Dyrekcja „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, w uzgodnieniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Staży Pożarnej w Kłodzku w dniu 30 września br. przeprowadziła praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z jednego z budynków Szpitala, tj. budynku oddziału dziecięcego. Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadził Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Pan Jacek Marcelewicz. Ćwiczenia a także sprawdzenie warunków ewakuacji odbyło się z udziałem JRG PSP Kłodzko, KP Policji, Straży Miejskiej, Stacji Pogotowia, Starszego Specjalisty ds. Obronnych oraz Zakładowego Inspektora Ochrony PPOŻ. W ramach praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uruchomiono procedurę alarmowania wewnętrznego o zagrożeniu i sprawdzono poprawność postępowania osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji oraz zachowanie pracowników w trakcie ewakuacji. Nadrzędnym celem ćwiczeń była weryfikacja obowiązujących na terenie Szpitala sposobów postępowania w chwili wystąpienia pożaru, doskonalenie umiejętności technik ewakuacji, sprawdzenie sposobów alarmowania poszczególnych służb odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska).