Z dniem 6 września 2023 weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, który zapewni szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uległy zakażeniu. Wszystkie informacje na temat Funduszu kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych znajdują się na stronie Rzecznika Praw Pacjenta pod numerem 800 190 590.