W związku z ograniczoną liczbą personelu medycznego zarządza się tymczasowe skomasowanie Oddziału Urologii w oddziale Chirurgii Ogólnej. Informacje dotyczące pacjentów Oddziału Urologii dostępne pod numerem telefonu 74 865 12 22