„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  – powrót do normalności w czasie pandemii.

Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalnej działalności naszej placówki, ale będzie to inna normalność. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Pacjenci przyjmowani są zarówno w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych jak i na oddziały szpitalne do tzw. zabiegów planowych. Ustalamy terminy zabiegów, wprowadzamy ankiety dla wszystkich pacjentów, oceniające ryzyko przeniesienia zakażenia i umożliwiające podjęcie decyzji, co do postępowania z pacjentem. Oczywiście priorytet przyjęcia będą mieli ci pacjenci planowi, u których lekarze dostrzegą pogorszenie stanu zdrowia. Zostały opracowane procedury, instrukcje, wydane zalecenia dotyczące postępowania personelu i pacjenta, którego celem jest minimalizacja ryzyka zakażenia wirusem SARS COV-2. Nasze procedury są stale weryfikowane zgodnie z najnowszą wiedzą i zaleceniami władz epidemiologicznych i Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja epidemiczna w szpitalu jest cały czas monitorowana, posiadamy pełne zabezpieczenie personelu oraz pacjentów w środki ochrony osobistej. Kładziemy nacisk na rygorystyczne ich przestrzeganie. Nie ma nadal odwiedzin. Cały czas pracujemy, by jak najsprawniej przebiegała sama procedura przyjęcia do szpitala. Każda osoba, która zgłasza się do szpitala w charakterze pacjenta jest przyjęta przez lekarza lub inny personel medyczny. Poddawana jest triażowi, polegającemu na zebraniu wywiadu epidemiologicznego i pomiarze temperatury. Na mocy Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21.04.2020r. został utworzony Oddział Buforowy. Oddział Buforowy to przejściowy etap w hospitalizacji pacjentów , u których zachodzi ryzyko zarażenia koronawirusem SARS CoV-2. Dopóki testy nie wykluczą choroby, nie można ich bezpiecznie położyć w tzw. “białej” części szpitala. Na ten oddział trafiają pacjenci z podejrzeniem COVID-19. Po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem pacjenci ci są przewożeni do szpitali zakaźnych, po wykluczeniu zaś infekcji, są leczeni w naszym szpitalu na właściwym oddziale. Oddział Buforowy od początku swojej działalności nie jest finansowany przez NFZ, generuje ujemny wynik finansowy. Dyrektor SP ZOZ w Kłodzku, zapewnia, że szpital posiada zapas środków ochrony osobistej dla personelu i pacjentów. Mamy stały kontakt z władzami powiatu i miasta, wspólnie dbamy o to, by zmiany dotyczące otwarcia szpitala przebiegły jak najłagodniej i bezpiecznie dla społeczności.
Szanowny pacjencie.
1. Szpital w Kłodzku jest szpitalem bezpiecznym;
2. Działają oddziały szpitalne;
3. Działają poradnie specjalistyczne;
4. Działają poradnie stomatologiczne;
5. Działa Podstawowa Opieka Zdrowotna;
6. Działają pracownie diagnostyczne.