Informujemy, że wyniki z Pracowni Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego Mammografii oraz RTG wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.