Dnia 01.08.2023 zawarto Umowę Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłodzku na kwotę 220 000zł. na “Zakup dwóch pojazdów do przewożenia chorych z napędem elektrycznym oraz wiaty dwustanowiskowej wyposażonej w instalację fotowoltaiczną dla potrzeb podmiotu leczniczego “Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.
Pojazdy elektryczne wyposażone w nosze służą do przewozu pacjentów na terenie szpitala, wiata wyposażona w fotowoltaikę służy do ekologicznego ładowania pojazdów elektrycznych.