Przycisk pobierz

Zarządzenie z dnia 12.03.2020 r. w sprawie wstrzymania planowanych przyjęć, wykonywania zabiegów, porad ambulatoryjnych specjalistycznych i badań diagnostycznych. W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19  oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia mogącego spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób z dniem 16.03.2020 r. zarządzam wstrzymanie aż do odwołania wszystkich planowych przyjęć, wykonywania zabiegów, porad ambulatoryjnych specjalistycznych i badań diagnostycznych we wszystkich komórkach organizacyjnych “Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. Pacjenci w stanie zagrożenia i życia przyjmowani są na dotychczasowych zasadach.