Przycisk pobierz

Zarządzenie z dnia 08.05.2020 r. w sprawie stopniowego wznowienia planowych przyjęć, zabiegów operacyjnych,  specjalistycznych porad ambulatoryjnych oraz badań diagnostycznych. Z dniem 11-05-2020 wznawia się wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz hospitalizację w oddziałach szpitalnych. Wznawia się również działalność poradni specjalistycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych.