ćwiczenia strażackie

W dniach 8-9 września w naszej jednostce odbyło się szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej, które miało na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie pod nadzorem firmy PHU ASCO z Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadził technik pożarnictwa Pan Arkadiusz Kot. W ramach tego szkolenia odbyły się zajęcia teoretyczne o zagrożeniach pożarowych w miejscu pracy, przyczynach powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, zadaniach i obowiązkach pracowników w przypadku powstania pożaru oraz sposobach alarmowania i ewakuacji. Po części teoretycznej odbyły się ćwiczenia z zakresu podstaw obsługi sprzętu gaśniczego. W dniu 30 września o godz. 9:00 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji w budynku Kardiologii. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji poprzedzono w formie ćwiczenia z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Kardiologii. Ćwiczeniem objęte był budynek Oddziału Kardiologii. Celem ćwiczenia było:
– sprawdzenie przyjętej procedury ewakuacji budynku,
– sprawdzenie poprawności działania przyjętych metod i form alarmowania o zagrożeniu w szpitalu,
– doskonalenie działania w sytuacjach zagrożenia osób funkcyjnych w szpitalu odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji w szczególności: dyrekcji, ordynatorów,
  oddziałowych oraz pracowników obsługi,
– zapoznanie pracowników z zasadami ewakuacji na wypadek zagrożenia w szpitalu,
– sprawdzenie warunków ewakuacji w budynku w szczególności: drożności dróg ewakuacyjnych, sprawności drzwi ppoż, oznakowania dróg ewakuacyjnych.
Ewakuację w sposób praktyczny przeprowadził Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Pan Jacek Marcelewicz. Ćwiczenia a także sprawdzenie warunków ewakuacji odbyło się z udziałem JRG PSP Kłodzko, KP Policji, Straży Miejskiej, Stacji Pogotowia, Zakładowego Referenta ds. Obronnych oraz Zakładowego Inspektora Ochrony PPOŻ. W ramach praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji uruchomiono procedurę alarmowania wewnętrznego o zagrożeniu i sprawdzono poprawność postępowania osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji oraz zachowanie pracowników w trakcie ewakuacji.

Tekst: Paweł Mokrzycki
Zdjęcia: Dominika Zaleska, Paweł Mokrzycki