Z dniem 01.10.2020r. w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Zarządzeniem Dyrektora został powołany koordynator do spraw dostępności w trzech obszarach:
architektonicznym
cyfrowym
informacyjno-komunikacyjnym
Kontakt z koordynatorem ds. dostępności:
Jacek Marcelewicz
tel. 74/865 12 01, 887 779 077
fax. 74/867 40 66

email: sekretariat@zoz.klodzko.pl – w temacie proszę wpisać do koordynatora ds. dostępności.