Promocja zdrowia obejmuje działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Edukacja zdrowotna to jeden z elementów promocji zdrowia. Pracownicy „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, prowadzą działania edukacyjne nakierowane na chorych i ich rodziny stwarzając możliwość zrozumienia osobistego wpływu na jakość życia. W szpitalu utworzono „Zespół ds. Promocji Zdrowia”.  W skład Zespołu wchodzą: specjalista ds promocji zdrowia, pielęgniarki oddziałowe z poszczególnych oddziałów, dietetycy, psycholodzy, lekarze, inspektor bhp, pielęgniarki koordynujące pracę poradni specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej  i medycyny szkolnej. Po wnikliwej analizie potrzeb edukacyjnych  w szpitalu opracowano i wdrożono Programy edukacyjne tj.:
– „Szkoła cukrzycy”,
– „Kangurowanie”,
– „Opieka nad noworodkiem z grup dyspanseryjnych”,
– „Zalety i celowość karmienia piersią”
– „Choroby układu krążenia – potrzeba wiedzy i edukacji”
– „Dieta w kamicy nerkowej”
– „Edukacja i rehabilitacja kobiet leczonych z powodu raka piersi”
– „Edukacja pacjentów leczonych w oddziale ze stomią”
– „Prawda o alkoholu”,
– „Palenie niszczy zdrowie”,
– „POCHP- potrzeba wiedzy i edukacji”
– „Postępowanie w przypadku wystąpienia kolki niemowlęcej”
– „Zapobieganie otyłości u dzieci”,
– „Postępowanie w przypadku gorączki u dzieci”
– „Program profilaktyki raka piersi”,
– „Program profilaktyki raka szyjki macicy”,
– „Psychoedukacja pacjentów leczonych z powodu schizofrenii”,
– „Pacjent po udarze mózgu – wdrażanie do samo opieki”,
– „Depresja a nerwica”
– „Łuszczyca – pielęgnacja skóry i dieta w przebiegu choroby”
Realizacja w/w Programów edukacyjnych odbywa się poprzez różne metody i formy w zależności od stanu pacjenta, specyfiki jego choroby i oddziału:
– „edukacja przy łóżku chorego”,
– prowadzenie grupowych pogadanek,
– instruktaż,
– pokazy,
– kąciki edukacyjne,
– dystrybucja materiałów edukacyjnych – ulotki, broszury, plakaty, czasopisma itp.,