SYSTEMY CENTRALNE

https://www.gov.pl/web/dom Platforma DOM Domowa Opieka Medyczna

https://gabinet.gov.pl/SYSTEM GABINETOWY

https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start – SPRAWOZDANIA FINANSOWE
https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY SPRAWOZDAWCZOŚĆ
https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje – PLATFORMA E-ZAMÓWIENIA
https://bdo.mos.gov.pl/ – GOSPODARKA ODPADAMI

Aplikacje MZ (mz.gov.pl)

https://uw.mz.gov.pl/ – System zarządzania zasobami i ewidencji łóżek
https://soi.mz.gov.pl/ – System raportowania zużycia środków ochrony osobistej przez szpitale
https://elc.mz.gov.pl/ – System ewidencji łóżek
https://ekolejka.mz.gov.pl/ – System umożliwiający kierowanie pacjentów na pobranie wymazu w kierunku SARS-CoV-2 do wybranego punktu mobilnego
https://rejestrcovid.mz.gov.pl/ – Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19
https://ewp3.mz.gov.pl/ – Ewidencja Wjazdu do Polski

Aplikacje CEZ (ezdrowie.gov.pl)

https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl/auth – aplikacja dla Punktów Szczepień
https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ – platforma logowania
https://smk.ezdrowie.gov.pl/ – System Monitorowania Kształcenia
https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/ – System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia
https://sir2.ezdrowie.gov.pl/ – System Informatyczny Rezydentur
https://ram.ezdrowie.gov.pl/ – Rejestr Asystentów Medycznych
https://soid.ezdrowie.gov.pl/ – System Obsługi Importu Docelowego (dla lekarzy wystawiających zapotrzebowanie na sprowadzenie leków z zagranicy)

Aplikacje NFZ (nfz.gov.pl oraz nfz-wroclaw.gov.pl)

https://nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=47409;47569&des=1;2 – aplikacje NFZ
https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/ – System Portal Świadczeniodawcy DOW NFZ
https://ezwm.nfz.gov.pl/ap-zz/user/ – System Obsługi Zleceń Zaopatrzenia w wyroby medyczne
https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=47409%3b22822&des=1%3b2&eev=2&eev=2 – Protezy zębowe – weryfikacja uprawnień pacjenta
https://cbwid.nfz.gov.pl/ – Centralna Baza Wniosków i Decyzji NFZ o rozliczenie indywidualne pacjentów
https://dt.nfz.gov.pl/ – System nadawania uprawnień do rejestru m.in. Ankiet Udarowych
https://csm-swd.nfz.gov.pl/ – Centralny System Medyczny (SIMP, SMPT)
https://ewus.nfz.gov.pl/ – EWUŚ Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców
https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/– System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, Obsługa Karty Onkologicznej (DILO)
https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/user/kolejkiwys/kolejkalst@default – Centralne Kolejki Oczekujących (AP-KOLCE)
https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/ – Procesy Koordynowania Udzielania Świadczeń (PKUŚ)