Zarządzenie Dyrekcji ZOZ 25.03.2020
W sprawie tymczasowego połączenia Oddziału Urologii z Odziałem Chirurgii Ogólnej.
W związku z ograniczona liczbą personelu medycznego zarządzam tymczasowe skomasowanie Oddziału Urologii w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Informacje dotyczące Pacjentów oddziału Urologii dostępne pod numerem telefonu
74 865 11 23

Zarządzenie Dyrekcji ZOZ 08.05.2020
W sprawie stopniowego wznowienia planowych przyjęć, zabiegów operacyjnych,  specjalistycznych porad ambulatoryjnych oraz badań diagnostycznych.
Z dniem 11-05-2020 wznawia się wykonywanie planowych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym oraz hospitalizację w oddziałach szpitalnych. Wznawia się również działalność poradni specjalistycznych oraz wykonywanie badań diagnostycznych.

Uchwała Rady Powiatu nr VII482021 – Pobierz