Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko
Centrala tel. 74 8651200
Sekretariat tel. 74 8651201, fax. 74 8674066
www.zoz.klodzko.pl e-mail: sekretariat@zoz.klodzko.pl
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław
nr konta 54 1130 1033 0018 7998 4020 0003
NIP: 883-15-98-671 Regon: 000316418

DANE ORGANIZACYJNE SZPITALA
Dane Organizacyjne Szpitala można znaleźć na naszym BIP
Organizacja i Przedmiot działalności