Uwaga: W związku z przebudową ulicy Zamiejskiej w Kłodzku, Wykonawca informuje  o zmianie organizacji ruchu na ul. Zamiejskiej od dnia: 18 maja 2023. Prace potrwają do listopada 2023.

ZAMKNIĘTY ZOSTANIE ODCINEK UL. ZAMIEJSKIEJ  od skrzyżowania z ul. SZPITALNĄ do DK8

Wykonawca zapewnia, że od strony osiedla Warszawa-Centrum, dojazd do parkingu szpitalnego przy lądowisku będzie możliwy. Dyrekcja ZOZ w Kłodzki przeprowadziła szereg konsultacji z firmą “EUROVIA” głównym wykonawcą remontu u. Zamiejskiej i z przedstawicielami Urządu Miasta w Kłodzku jako inwestora w celu ustalenia zasad bezpiecznego dojazdu do Szpitala. Obydwie Strony zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych warunków dojazdu  zarówno ul Szpitalną jak i drogą od strony Lądowiska i Dializ.

Zmiana organizacji ruchu   Pobierz