Przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas pracy w sieci Internet.

1. Należy korzystać z bezpiecznych haseł
– unikanie łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak daty urodzenia czy imiona bliskich osób.
– hasło powinno składać się z różnych znaków, w tym liter, cyfr i znaków specjalnych oraz powinno posiadać więcej niż 8 znaków (zalecamy 12 znaków).
2. Nie należy otwierać podejrzanych linków
– zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi link zanim się go otworzy. Należy otwierać tylko te linki, które są pewne i zaufane.
3. Nie należy udostępniać poufnych informacji
– należy unikać przekazywania haseł czy numerów kart kredytowych, poprzez Internet.
4. Należy monitorować aktywność kont użytkowników i pracowników w organizacji
– bezwzględnie należy informować Dział Informatyczny o konieczności dezaktywacji kont użytkowników w systemach informatycznych organizacji
5. Bezwzględnie należy wykonywać regularnie kopie zapasowe danych, tak aby w przypadku ich utraty możliwe było ich odtworzenie z kopii
– dane krytyczne należy przechowywać na zasobach sieciowych, które objęte są harmonogramem kopii zapasowych.
6. Należy wykonywać przegląd i aktualizować środowisko programowe
– w szczególności na komputerach roboczych należy dbać o aktualny system operacyjny Windows, pozwolić na wykonanie się aktualizacji i ponowne uruchomienie się komputera.

Podstawowe zasady bezpiecznego przeglądania korespondencji elektronicznej  Pobierz

Silne hasła   Pobierz